помощ | условия за ползване | вход
Контакти www.Zip.bg

Ако имате мнение, проблем, предложение за сайта или запитване,
използвайте формата пишете ни или може да се свържете с нас на: zip@investor.bg


Контакти

"Инвестор.БГ" АД
София 1309
бул. "Александър Стамболийски" 205
тел: +359 2 8129 812
e-mail: office@investor.bg


Адрес на регистрация: гр. София 1330 бул. Възкресение 31
Данни по съдебна регистрация:
Софийски градски съд
Ф.Д No 5692/2000 г.
БУЛСТАТ: BG130277328